Rejestracja

Kod dostępny w hurtowniach Grupy Instal-Konsorcjum

Podaj NIP firmy Wprowadź kod

Dane wymagane do zgłoszenia

Dane firmy

Podaj nazwę firmy
Podaj nazwę ulicy
Podaj numer domu
Podaj nazwę miejscowości
Podaj kod pocztowy, pięć cyfr bez przerw
Podaj telefon
Podaj adres email

Dane uczestnika

Podaj imię uczestnika
Podaj nazwisko uczestnika
Podaj nazwę ulicy
Podaj numer domu
Podaj kod pocztowy, pięć cyfr bez przerw
Podaj nazwę miejscowości
Podaj adres email
Podaj telefon
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000073751, NIP: 8991148563, moich danych osobowych, w tym mojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu w celu uczestniczenia w Giełdzie Towarowej Instal-Konsorcjum. Oświadczam, że przed jej udzieleniem zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej dla Uczestników Giełdy Towarowej Instal-Konsorcjum. Zgoda jest wymagana
     ZAZNACZ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000073751, NIP: 8991148563, moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu w celu uczestniczenia w loterii "Wielka loteria Instal-Konsorcjum”. Oświadczam, że przed jej udzieleniem zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej dla Uczestników loterii Wielka loteria Instal-Konsorcjum.

Definicja Reprezentanta:
Reprezentant - pełnoletnia osoba fizyczna, która w imieniu osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, została zaproszona do udziału w II Giełdzie Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum i został jej nadany Giełdowy numer identyfikacyjny instalatora, odbywającej się w Hali Expo Łódź przy Alei Politechniki 4 w Łodzi (kod pocztowy 93-590), która od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. lub w dniach od 4 września 2019 r. do 6 września 2019 r. złoży w dowolnej hurtowni uczestniczącej w II Giełdzie Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum zamówienie na produkty Specjalnej Oferty Giełdowej w kwocie nie niższej niż 10.000 zł netto według ceny katalogowej, przy czym zamówienie takie, winno być złożone w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. w wybranej hurtowni, z listy stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii, zaś w okresie od 4 września 2019 r. do 6 września 2019 r. osobiście na terenie Hali Expo Łódź przy ulicy Politechniki 4 w Łodzi (kod pocztowy 93-590) w godzinach od 10:00 do 15:00. Osoba będąca Reprezentantem może działać tylko w imieniu jednej osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Klauzula informacyjna dla Uczestników Giełdy Towarowej Instal-konsorcjum
Regulamin Giełdy Towarowej Instal-Konsorcjum
Klauzula informacyjna dla Uczestników loterii 'Wielka loteria Instal-Konsorcjum'
Regulaminu Wielkiej loterii Instal-Konsorcjum