Kontakt

Organizatorem GIEŁDY TOWAROWEJ GRUPY INSTAL-KONSORCJUM jest:

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
Kapitał zakładowy: 1 720 380 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej 
Inspektor Danych Osobowych: Sylwia Słupska
Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy przesyłać na adres KRS
 0000073751
NIP 899-11-48-563
REGON 930840349
Tel. +48 71 346 99 99
Fax +48 71 733 62 98

BT Google Maps